W naszych żłobkach został zrealizowany projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz budżetu państwa w ramach WRPO 2014-2020 pt. „Mama wraca do pracy, a ja idę do żłobka Baśniolandia. Utworzenie 25 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 we wsi Komorniki” o numerze RPWP.06.04.01-30-0013/15